Aine Paralleel Teema või küsimus Sõna või lause Eesti keeles Sõna või lause vene keeles Märkus
Muusika 1 klass   Muusika    
Muusika 1 klass   laul    
Muusika 1 klass   laula    
Muusika 1 klass   kuula    
Muusika 1 klass   istu    
Muusika 1 klass   seisa    
Muusika 1 klass   mängi    
Muusika 1 klass   tantsi    
Muusika 1 klass   marsi    
Muusika 1 klass   jookse    
Muusika 1 klass   samm    
Muusika 1 klass   paus    
Muusika 1 klass   number    
Muusika 1 klass   töövihik    
Muusika 1 klass   õpik    
Muusika 1 klass   lehekülg    
Muusika 1 klass   mardilaul    
Muusika 1 klass   kadrilaul    
Muusika 1 klass aastaajad aastaajad    
Muusika 1 klass   rütm    
Muusika 1 klass   liikumine    
Muusika 1 klass   ring    
Muusika 1 klass   poolkaar    
Muusika 1 klass   igaüks    
Muusika 1 klass   esimene    
Muusika 1 klass   järgmine    
Muusika 1 klass   viimane    
Muusika 1 klass   rühm    
Muusika 1 klass   meloodia    
Muusika 1 klass   Eesti hümn lipp pääsuke;    
Muusika 1 klass tempo tempo    
Muusika 1 klass   kehapill    
Muusika 1 klass   pillimäng    
Muusika 1 klass rütmipillid rütmipillid    
Muusika 1 klass   muusikapala meeleolu ja karakter;    
Muusika 1 klass   astmed    
Muusika 1 klass   käemärgid    
Muusika 1 klass   värvid    
Muusika 1 klass   takt    
Muusika 1 klass   taktimõõt    
Muusika 1 klass   taktijoon    
Muusika 1 klass   kordusmärk    
Muusika 1 klass   noodijoonestik    
Muusika 1 klass   noodipea    
Muusika 1 klass   noodivars    
Muusika 2 klass   Helillooja    
Muusika 2 klass   sõnade autor    
Muusika 2 klass   muusikapala    
Muusika 2 klass   salm    
Muusika 2 klass   refrään    
Muusika 2 klass   kaasmäng    
Muusika 2 klass   eelmäng    
Muusika 2 klass   vahemäng    
Muusika 2 klass   vaikselt - piano    
Muusika 2 klass   valjult – forte    
Muusika 2 klass   noodipukkused    
Muusika 2 klass plaatpillid plaatpillid    
Muusika 2 klass rahvapillid rahvapillid    
Muusika 2 klass   solist    
Muusika 2 klass   ansambel    
Muusika 2 klass   koor    
Muusika 2 klass   Jo-võti    
Muusika 2 klass   astmetrepp    
Muusika 2 klass   eeslaulja    
Muusika 2 klass   rahvalaul    
Muusika 2 klass   rahvatants    
Muusika 3 klass   Plokkflööt    
Muusika 3 klass   plokkflöödipala    
Muusika 3 klass   kaanon    
Muusika 3 klass   improvisatsioon    
Muusika 3 klass   vokaalmuusika    
Muusika 3 klass   instrumentaalmuusika    
Muusika 3 klass   polka    
Muusika 3 klass   valss    
Muusika 4 klass   muusikainstrumendid    
Muusika 4 klass muusikainstrumendid klahvpillid    
Muusika 4 klass muusikainstrumendid keelpillid    
Muusika 4 klass muusikainstrumendid puhkpillid    
Muusika 4 klass muusikainstrumendid (puhkpillid) puupuhkpillid    
Muusika 1 klass aastaajad sügis    
Muusika 1 klass aastaajad talv    
Muusika 1 klass aastaajad kevad    
Muusika 1 klass aastaajad suvi    
Muusika 1 klass tempo kiire    
Muusika 1 klass tempo aeglane    
Muusika 1 klass tempo dünaamika    
Muusika 1 klass rütmipillid triangel    
Muusika 1 klass rütmipillid marakad    
Muusika 1 klass rütmipillid tamburiin    
Muusika 1 klass rütmipillid kõlapulgad    
Muusika 1 klass rütmipillid kuljused    
Muusika 2 klass plaatpillid ksülofon    
Muusika 2 klass plaatpillid metallofon    
Muusika 2 klass plaatpillid kellamäng    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid kannel    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid hiiu kannel    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid lõõtspill    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid torupill    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid sarvepill    
Muusika 2 klass eesti rahvapillid vilepill    
Records 1 to 100 of 1,245
Go to page: